"Kosovars" / Al Qaeda / Albania / Bill Clinton / Clinton Crimes / Greater Albania / Greece / KLA / Kosovo / Serbia / War Criminals / Yugoslavia

ASSASSINATED: Potential Hague Witness Against Outgoing Albanian Kosovo PM – KLA Terrorist Ramush Haradinaj

Once again, outgoing Kosovo Prime Minister and KLA terrorist has been summoned by the Criminal Court in the Hague.  Once again, it appears witnesses against him are meeting an early demise.

Festim Lato, a close friend of Haradinaj’s and associate with the criminal project of ‘ Greater Albania ‘, was killed in the Netherlands. The media there report that the assassins are unknown for the time being, and as motive for the murder, a call from Latu is being questioned and called to The Hague. Experts are confident that this is the beginning of a new series to liquidating potential witnesses who can accuse Haradinaj in The Hague. Previously on 2005. Until 2011.

More than 30 people were killed during a trial against Haradinaj at the Hague Tribunal.

 

D. KLJAJIĆ-M. DOBROMIROVIĆ
| 23.07. The 2019.
AddThis Sharing Buttons
Share that Facebook
Share that Twitter
HARADINAJ KILLS WITNESSES AGAIN?! A coincidence or continues to cover up crimes
A close friend of the ‘ Kosovo premiere ‘ Festim Lato was killed in the Netherlands * The assassins are unknown, and as a possible motive, a call from Latu is being investigated to be a witness in The Hague

Outgoing Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj, apparently, has again taken to the liquidation of potential witnesses who could accuse him of the KLA court in The Hague!

Festim Lato, a close friend of Haradinaj’s and associate with the criminal project of ‘ Greater Albania ‘, was killed in the Netherlands. The media there report that the assassins are unknown for the time being, and as motive for the murder, a call from Latu is being questioned and called to The Hague. Experts are confident that this is the beginning of a new series to liquidating potential witnesses who can accuse Haradinaj in The Hague. Previously on 2005. Until 2011. More than 30 people were killed during a trial against Haradinaj at the Hague Tribunal.
A real mystery.

According to the Dutch media, the killed Festim Lato was the president of the so-called Chameria, the northern part of Greece, which Albanian separatists are trying to secpress and attach to Albania and Kosovo. The Lato was born in Vlorë 1. January 1973. The media there, they were killed by unidentified assassins. The reasons for this murder are now unknown and are being investigated and the possibility that the motive may have been an invitation for the Lato to testify in The Hague.

Haradinaj himself did not comment on the death of a close friend and associate, but noted that he had already been before the Hague Tribunal, which freed him of every responsibility for war crimes charges in Kosovo 1998. and 1999. Year.
-The mere coincidence is that nine years ago, a day before the International Court of Justice’s ruling in The Hague, which ruled that Kosovo’s independence declaration was not a violation of international law, called for The Hague in another trial, and I am now on the ninth anniversary of that Decisions, again invited to The Hague, Haradinaj said.
DON’T LET THE HARADINAJ KILL THE WITNESSES! Media in Berlin appeal to KLA officials in the HAGUE!
Facts

* ‘ The Chameria Republic ‘ published its independence on April 30th. October 2016. Year
* Festim Lato announced 2017. Year to produce the first 500 passports of the ‘ state ‘
* In a short time, according to the information I have, the boundaries will change in favour of Albanians, Albanian blood will go to Greeks, Macedonians and Montenegrins. Everything will be joined to the centre called ‘ Great Albania ‘–said Lato

Commenting on the call received by Haradinaj, but also the “witness ‘ disappearance” of the Western media, Foreign Minister Ivica Dacic says he is not sure whether the KLA court will manage to save 20 witnesses who allegedly already accused Haradinaj.
I don’t even know if there are so many living witnesses. I don’t know what the case is based on, but in any case, UN prosecutors would have to pay attention knowing who they were dealing with. Calling suspects is the beginning of investigative actions. I hope that the crimes will not be unpunished, regardless of how much reserve I have in the international courts, which were mainly judged by Serbs, not by other peoples in the former Yugoslav territory for crimes against Serbs. We expect this practice to change-underlines Dacic.
This is the beginning

Former intelligence agency DB Bozidar Spasic says that the people who killed Festim during the terrorist attacks in Kosovo were for the third man in the area where he killed Haradinaj.
-With Festim he made contact with the court in The Hague, but failed to bring him to trial. It is obvious that the Americans pledged Haradinaj’s collaborative full protection because he has information that he has made a statement in more than 100 boiled pages in The Hague. The Americans obviously did not provide it well and his murder was the beginning of a new witness liquidation in the HARADINAJ trial. I’m afraid there will be more–warning spasic.

 

18:28 Politika 0

D. KLJAJIĆ – M. DOBROMIROVIĆ | 23. 07. 2019.

HARADINAJ OPET UBIJA SVEDOKE?! Slučajnost ili se nastavlja zataškavanje zločina

Bliski prijatelj ‘kosovskog premijera’ Festim Lato ubijen je u Holandiji * Atentatori su nepoznati, a kao mogući motiv ispituje se i poziv Latu da bude svedok u Hagu

Odlazeći ‘kosovski premijer’ Ramuš Haradinaj, po svemu sudeći, ponovo je krenuo u likvidaciju potencijalnih svedoka koji bi mogli da ga optuže pred Sudom za OVK u Hagu!

Festim Lato, bliski Haradinajev prijatelj i saradnik na zločinačkom projektu ‘velike Albanije’, ubijen je u Holandiji. Tamošnji mediji izveštavaju da su atentatori za sada nepoznati, a kao motiv za ubistvo ispituje se i poziv Latu da bude svedok u Hagu. Stručnjaci su uvereni da je ovo početak nove serije likvidacija potencijalnih svedoka koji mogu da optuže Haradinaja u Hagu. Prethodno je od 2005. do 2011. više od 30 ljudi ubijeno tokom sudskog postupka protiv Haradinaja u Haškom tribunalu.

Prava misterija

Prema tvrdnjama holandskih medija, ubijeni Festim Lato bio je predsednik takozvane Čamerije, severnog dela Grčke koji albanski separatisti pokušavaju da otcepe i pripoje Albaniji i Kosovu. Lato je rođen u Valoni 1. januara 1973. godine, pišu tamošnji mediji, a ubili su ga neidentifikovani atentatori. Razlozi za ovo ubistvo su zasad nepoznati, a istražuje se i mogućnost da je motiv eventualno bio poziv da Lato svedoči u Hagu.

Sam Haradinaj nije komentarisao smrt bliskog prijatelja i saradnika, ali je istakao da je već dvaput bio pred Haškim tribunalom, koji ga je oslobodio svake odgovornosti za optužbe za ratne zločine na Kosovu 1998. i 1999. godine.
Puka je slučajnost to što sam pre devet godina, dan pre presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je presudio da Deklaracija o nezavisnosti Kosova nije kršenje međunarodnog prava, pozvan u Hag u drugom sudskom procesu i što sam sada, na devetu godišnjicu od te odluke, opet pozvan u Hag – rekao je Haradinaj.

NE DAJTE HARADINAJU DA POBIJE SVEDOKE! Mediji u Berlinu apeluju na zvaničnike suda za OVK U HAGU!

Činjenice

* ‘Republika Čamerija’ objavila je svoju nezavisnost 30. oktobra 2016. godine

* Festim Lato najavio je 2017. godine da će proizvesti prvih 500 pasoša te ‘države’
* Za kratko vreme, prema informacijama koje imam, granice će se promeniti u korist Albanaca, albanska krv preći će na Grke, Makedonce i Crnogorce. Sve će se spojiti u centar koji se zove ‘velika Albanija’ – izjavio je tada Lato

Komentarišući poziv koji je dobio Haradinaj, ali i ‘nestajanje svedoka’ o kome pišu zapadni mediji, šef diplomatije Ivica Dačić kaže da nije siguran da li će Sud za OVK uspeti da sačuva 20 svedoka, koji su navodno već optužili Haradinaja.
Ne znam ni da li ima toliko živih svedoka. Ne znam ni na čemu se zasniva taj slučaj, ali u svakom slučaju haški tužioci morali bi da obrate pažnju znajući sa kim imaju posla. Pozivanje osumnjičenih predstavlja početak istražnih radnji. Nadam da zločini neće ostati nekažnjeni, bez obzira na to koliko rezervi imam prema međunarodnim sudovima, koji su uglavnom sudili Srbima, a ne drugim narodima na prostoru bivše Jugoslavije za zločine protiv Srba. Očekujemo da se ta praksa promeni – podvlači Dačić.

Ovo je početak

Bivši obaveštajac DB Božidar Spasić kaže da je ubijeni Festim za vreme terorističkih napada na Kosovu važio za trećeg čoveka zone u kojoj je ubijao Haradinaj.
– Sa Festimom je stupio u kontakt i sud u Hagu, ali nije uspeo da ga dovede na suđenje. Očigledno su Amerikanci obećali Haradinajevom saradniku punu zaštitu, jer ima informacija da je Festim istražiteljima u Hagu dao izjavu na više od sto kucanih stranica. Amerikanci ga očigledno nisu dobro obezbedili i njegovo ubistvo je početak novih likvidacija svedoka u procesu protiv Haradinaja. Plašim se da će toga biti još – upozorava Spasić.