Bosnia / Islam / Islamic State

Accelerated ISLAMIZATION of Bosnia through “back door” implementation of Sharia and demographic “explosion” of Arabs

Incremental introduction of  Sharia (Islamic law) is being imposed on the people of Bosnia at an accelerated rate through “back door” rules and prohibitions.

“…Sarajevo kindergartens since 2008 introduced compulsory Muslim religious education for Bosnian children and at the same time from nearly all Bosnian cities “expelled” Deda mraz [Grandpa Frost aka Santa Claus], the alleged “Christian symbol” for New year celebrations. ..

 … [Seven years ago a N]ewly opened shopping mall that sold in the shops of children’s toys [was forced to] withdraw the doll Pepe Pig, a popular character from cartoons, because it allegedly insulting to the feelings of the Islamic faithful.

Professor of Political Science at Belgrade University and one of the most famous in the area,  Islamologist Miroljub Jevtic for “EuroBlic”  stated everyone who claims that the Federation of BiH  is being subjected to well orchestrated policy of politics of the Islamization of society is correct.

Anyone who knows the teachings of Islam knows that the idea of Islam is to expand to the whole world. Since the time of the formation of the first political parties in BiH SDA policy was to do a complete Islamization of BiH – says Jevtić.

He argues that “the spread of Islam,” the basic goal of the Bosniak political elite, and as proof said the demographic “explosion” of Arabs in the Federation, especially in Sarajevo.

Islam is essentially extremely political religion, which has its theological goals achieved only through the existence of an Islamic religious state which includes all Muslims, regardless of their nationality. 

The settling of Arabs represent accelerate this process, since local Muslims in BiH is not enough that this policy could achieve.

Some 40,000 Arabs now live in and around Sarajevo and are buying up Serbian homes and farms.

Accelerated ISLAMIZATION Sharia rules are included in the “back door” to the Federation of BiH

Bosniak authorities in the Federation of BiH implemented accelerated Islamization of that entity.

Foto: Siniša Pašalić / RAS Srbija Photo: Siniša Pasalic / RAS Serbia

Ovo potvrđuju brojni primeri i kontroverzne odluke bošnjačkih političkih vlasti, kojima su se šerijatska pravila ponašanja na mala vrata uvela u javni život FBiH. This is confirmed by numerous examples and controversial decision Bosniak political power, which the Sharia rules of conduct introduced by the back door into the public life of the Federation.

Rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine, koji su pokazali da u nekada izrazito multietničim gradovima, poput Sarajeva, Zenice i Tuzle, danas, praktično, žive skoro isključivo Bošnjaci mnogi su još ranije nazvali pravom sliku današnje FBiH. The results of the census of 2013, which showed that the once extremely multietnico cities, such as Sarajevo, Zenica and Tuzla, today practically live almost exclusively Bosniaks, many have earlier called the law a picture of today’s FBiH.

 

U Sarajevu se, tako, prema rezultatima popisa iz 2013. od ukupno 275.000 stanovnika Bošnjacima izjašnjava njih 222.000. In Sarajevo, so, according to the census of 2013, of a total population of 275,000 Bosniaks declares them 222,000. Od predratnih 92.000 Srba i 24.000 Hrvata prvih je ostalo samo 10.000, dok se Hrvatima izjašnjava jedva 13.000 stanovnika glavnog grada FBiH. From pre-war 92,000 Croats and 24,000 Serbs first had only 10,000, while the Croats declare barely 13,000 inhabitants of the capital FBiH.

Foto: Siniša Pašalić / RAS Srbija Photo: Siniša Pasalic / RAS Serbia

U isto vreme u Sarajevo se, prema nekim procenama, doselilo oko 40.000 Arapa koji su masovno pokupovali nekadašnje srpske kuće i imanja. At the same time in Sarajevo, according to some estimates, immigrated around 40,000 Arabs who massively bought the former Serbian houses and farms.

Pozivajući se na rezultate popisa iz 2013, prema kojim muslimana u BiH ima više od 50 odsto, bošnjački studenti iz Sarajeva i Bihaća nedavno su podneli zahtev rukovodstvima univerziteta iz tih gradova da im se za vreme nastave omogući pravo na molitvu.

U prilog onima koji tvrde da se u bošnjačkom delu FBiH događa ubrzana islamizacija društva idu i podaci da je u sarajevskim vrtićima još od 2008. godine uvedena obavezna islamska veronauka za bošnjačke mališane te da je u isto vreme iz gotovo svih bošnjačkih gradova “proteran” Deda Mraz, kao navodni “hrišćanski simbol” proslave Nove godine. In support of those who claim that the Bosniak part of the FBiH happening accelerated Islamization of society supported by the data that in Sarajevo kindergartens since 2008 introduced compulsory religious education for Muslim Bosniak children and at the same time from nearly all Bosniak cities “expelled” Deda mraz, the alleged “Christian symbol” New year celebrations.

Foto: Siniša Pašalić / RAS Srbija Photo: Siniša Pasalic / RAS Serbia

Opšte zgražavanje javnosti u nebošnjačkim delovima BiH, ali i nesumnjiv dokaz o tome “kuda ide Sarajevo” pre sedam godina izazvala je i odluka menadžmenta tada tek otvorenog tržnog centra da iz prodaje u prodavnicama dečjih igračaka povuče lutku Pepe Praseta, popularnog lika iz crtanih filmova, jer ona, navodno, vređa osećanja islamskih vernika. General public outrage in non-Bosniac parts of the country, but conclusive evidence of that, “where he’s going Sarajevo” seven years ago has caused management decisions and the newly opened shopping mall that sold in the shops of children’s toys withdraw doll Pepe Pig, a popular character from cartoons, because it allegedly insulting the Islamic faithful.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i jedan od najpoznatijih islamologa na ovim prostorima Miroljub Jevtić za “EuroBlic” kaže da su u pravu svi oni koji tvrde da se u bošnjačkom delu FBiH vodi smišljena politika islamizacije društva. Professor, Faculty of Political Sciences in Belgrade and one of the most famous in this region Islamologist Miroljub Jevtic for “EuroBlic” says the law, all those who claim to be in the Bosniak part of the FBiH water deliberate policy of Islamization of society.

– Svako ko iole poznaje učenje islama zna da je ideja islama da se proširi na čitav svet.Anyone who knows the teachings of Islam knows that the idea of Islam to expand to the whole world. Još od vremena formiranja prvih političkih partija u BiH politika SDA je bila da se uradi potpuna islamizacija BiH – kaže Jevtić. Since the time of the formation of the first political parties in BiH SDA policy was to do a complete Islamization of BiH – says Jevtić.

On tvrdi da je “širenje islama” osnovni cilj bošnjačke političke elite, a kao dokaz navodi demografsku “eksploziju” Arapa u FBiH, posebno u Sarajevu. He argues that “the spread of Islam,” the basic goal of the Bosniak political elite, and as proof said the demographic “explosion” of Arabs in the Federation, especially in Sarajevo.

– Islam je u svojoj osnovi izrazito politička religija, koja svoje teološke ciljeve ostvaruje isključivo kroz postojanje islamske verske države u koju su uključeni svi muslimani, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.Islam is essentially extremely political religion, which has its theological goals achieved only through the existence of an Islamic religious state which includes all Muslims, regardless of their nationality. Naseljavanje Arapa predstavlja ubrzavanje tog procesa, pošto domaćih muslimana u BiH nema dovoljno da bi se ta politika mogla ostvariti. The settling of Arabs represent accelerate this process, since local Muslims in BiH is not enough that this policy could achieve. Takve tendencije se ne mogu promeniti jer glavni uzročnici te situacije jesu evropski faktori, koji ne žele da vide pravu prirodu islama – kaže Jevtić. Such tendencies can not be changed because the main cause of this situation is the European factors, which do not want to see the true nature of Islam – says Jevtić.

Antić: Bakir nastavlja Alijinu politiku Antic: Bakir continues Alija policy

Politikolog religije i ekspert za islam Velizar Antić za „EuroBlic“ tvrdi da fenomen islamizacije BiH nije skorijeg datuma te da se ta pojava može vezati za početak 90-ih godina prošlog veka. Political scientist and expert on religion islam Velizar Antić for “EuroBlic” argues that the phenomenon of Islamization BiH is not more recent and that this phenomenon may be linked to the beginning of the 90s of the last century.

bakir Izetbegovic

Foto: Klix.ba / PromoBakir Izetbegović Photo: Klix.ba / PromoBakir Izetbegović

– Islamizaciji BiH ide u prilog i politika koju vodi najjača stranka bosanskih muslimana.The Islamization of Bosnia and Herzegovina in favor of the policy pursued by the strongest party of the Bosnian Muslims. Predsednik SDA je sin čoveka koji je otvoreno zagovarao uspostavljanje islamskog poretka u BiH. SDA is the son of a man who openly advocated the establishment of an Islamic system in BiH. Bakir Izetbegović koristi svaku priliku da naglasi kako ne zaboravlja ideje svog oca, a te ideje nisu ništa drugo nego islamizacija BiH – kaže Antić. Bakir Izetbegovic every opportunity to stress that the idea does not forget his father, and these ideas are nothing but Islamization BiH – says Antić.

Izvoznici terorista Exporters terrorists

Prema podacima brojnih domaćih i stranih obaveštajnih službi, BiH je procentualno, po glavi stanovnika, najveći evropski “izvoznik” boraca za terorističku Islamsku državu. According to the data of numerous domestic and foreign intelligence services, the percentage of BiH, per capita, Europe’s largest “exporter” of fighters for Islamic terrorist state.

Na teritoriji FBiH nesmetano rade i 22 paradžemata i vehabijske komune, koje su brojni bezbednosni stručnjaci ocenili kao “leglo” potencijalnog terorizma. On the territory of FBiH unhindered work and 22 paradžemata and Wahhabi commune, which many security experts rated as a “hotbed” of a potential terrorist.

https://translate.google.as/translate?hl=en&sl=sr&u=http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/ubrzana-islamizacija-serijatska-pravila-ulaze-na-mala-vrata-u-federaciju-bih/40jc5yw&prev=search

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s