Croatia / Deutschland / genocide / Germany / Holocaust / Israel / Serbia / Vatican / War Criminals / Yugoslavia

Vatican War Crimes | Chief Israeli historian condemns effort to erase history of Croatian “Auschwitz of the Balkans” and to canonize Catholic war criminal: Archbishop Aloysius Stepinac

 

On behalf of the victims–Roma, Serbian, and Jewish–Chief Israeli Holocaust historian, Professor Gideon Greif,  is campaigning to expose the sadistic, gruesome horrors that took place in Croatian death camps, most notably at Jasenovac.

He doesn’t mince words.

“…Croatian hands are completely covered with blood in Jasenovac” – said Greif.

Joined by Rabbi Abraham Kriger, Professor Gideon Greif recently traveled to Belgrade, SerbiaStepinac - portrait of a mass murderer to  express outrage at Croatian efforts to deny and erase this history. They vehemently condemned the movement to canonize the notorious Croatian war criminal: Cardinal Aloysius Stepinac.

“When it comes to Cardinal Aloysius Stepinac, I will tell you briefly: His canonization is a crime itself, and people who intend to canonize him are criminals.”

As has been reported by Adara Press, nearly half of all the concentration camps in Croatia were under command of Catholic priests with the knowledge and complicity of the Vatican.

Croatians, Professor Greif explains, in addition to committing truly grisly, unspeakable atrocities against hundreds of thousands of Serbs, Roma and Jewish civilians, also created concentration camps exclusively for children–something even the German Nazis had not done.

Professor Graef, who has been studying Jasenovac for the last two years and announces the publication of the book “Jasenovac-Auschwitz of the Balkans”, states that Jasenovac is unique in having children’s camps.

 

Article (Google translate):

The canonization of Croatian bishop Alojzije Stepinac would be a crime in itself, and people who intend to canonize him are criminals who mock Jasenovac victims, a camp that was more terrible by camps than from Auschwitz, Professor Gideon Gryf, an Israeli Holocaust expert, said.

Jasenovac

Foto: WikipediaJasenovac Photo: WikipediaJasenovac

Profesor Grajf, koji je glavni istoričar izraelskog Instituta za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje Holokausta “Šem olam”, rekao je u razgovoru za “Novosti” da su on i predsednik instituta rabin Abraham Kriger došli u Beograd da “izraze protivljenje hrvatskim pokušajima da preinače istoriju”.

Professor Graef, who is the chief historian of the Israel Institute for Education, Documentation and Research of the Holocaust “Shem Olam,” said in an interview with “Novosti” that he and president of the Rabbi Rabbi Abraham Kriger came to Belgrade to “express opposition to Croatian attempts to change history “.

– Kada je reč o kardinalu Alojziju Stepincu, rećiću vam kratko: Njegova kanonizacija je sama po sebi zločin, a ljudi koji nameravaju da ga kanonizuju su zločinci.

When it comes to Cardinal Aloysius Stepinac, I will tell you briefly: His canonization is a crime itself, and people who intend to canonize him are criminals.

To je podsemhivanje žrtvama. It’s a grooming for the victims. Svako ko je podržavao zločinački režim poput ustaškog ne zaslužuje nikakvu nagradu – rekao je Grajf.

Anyone who has supported a criminal regime like the Ustasha does not deserve any reward – said Graef.

On je dodao da sam pokušaj relativizacije i brisanja istorije Jasenovca liči na pokušaje da se ukine Holokaust, što je “vrlo opasan fenomen”.

He added that the attempt to relativise and erase the history of Jasenovac resembles attempts to erase the Holocaust, which is “a very dangerous phenomenon”.

Grajf je istakao da je poražavajuće to što mnoge njegove kolege istoričari ne znaju ništa o Jasenovcu.

Graff pointed out that it is devastating that many of his colleagues, historians, do not know anything about Jasenovac.

Foto: Wikipedia / Wikipedia Photo: Wikipedia / Wikipedia

– Čak ne znaju ni u kojoj je državi bio, a kamoli da ga lociraju!

They do not even know in which state it was in, let alone locate it!

A istorija ubijenih u Jasenovcu nije samo istorija smrti, već istorija o zverstvima, zlu, sadizmu i nečoveštvu.

And the history of the people killed in Jasenovac is not only a history of death, but a history of atrocities, evil, sadism and indecision.

U koncentracionim logorima koje su vodili Hrvati smrt je smatrana vrhunskom vrednošću – navodi Grajf.

In the concentration camps led by the Croats, death was regarded as the highest value – Grajf says.

On je naveo da se logor Jasenovac i drugi iz njegovog “sistema” razlikuju od ostalih nacističkih logora zato što su prema svedočenjima preživelih mučenja u Jasenovcu bila mnogo monstruoznija nego u Aušvicu i ostalim nacističkim logorima i zato što je nastao i postojao bez učesća nemačkih vojnika.

He said that the Jasenovac camp and others from this “system” were different from other Nazi camps because, according to the testimonies of the survivors of torture in Jasenovac, they were much more monstrous than in Auschwitz and other Nazi concentration camps, and because it arose and existed without the involvement of German soldiers.

Stepinac is currently in a state of blessedness, or step of the saint

Stepinac je trenutno u stanju blaženog, odnosno korak od sveca
Stepinac is currently in a state of blessedness, or step of the saint

– Bio je to pakao na zemlji.It was hell on earth.

Zato su u Jasenovcu hrvatske ruke potpuno prekrivene krvlju – ocenio je Grajf.

That’s why Croatian hands are completely covered with blood in Jasenovac – said Graef.

Profesor Grajf koji se u poslednje dve godine bavi proučavanjem Jasenovca i najavljuje objavljivanje knjige “Jasenovac- Aušvic Balkana”, navodi da je Jasenovac jedinstven i po tome što je imao logore za decu.

Professor Graef, who has been studying Jasenovac for the last two years and announces the publication of the book “Jasenovac-Auschwitz of the Balkans”, states that Jasenovac is unique in having children’s camps.

Foto: RAS Srbija Photo: RAS Serbia

 

– Nemci su imali logore za žene, muškarce ili mešovite u kojima su sa odraslima bila i deca.

The Germans had camps for women, men, or mixed ones in which adults were also children.

A Hrvati su otišli korak dalje i imali čak dečje logore.

And the Croats went a step further and even had children’s camps. Strahota – rekao je Grajf i dodao da je “strašna i neosporna istina” da su čak i nemački oficiri pri poseti Jasenovcu i drugim logorima u Hrvatskoj bili zgranuti brutalnošću koju su u njima videli.

Strahota, said Graef, adding that “the terrible and indisputable truth” that even German officers visiting Jasenovac and other camps in Croatia were disturbed by the brutality they saw in them.

Profesor je potom podsetio da je tako 10. jula 1941. nemački vojni ataše u Zagrebu Edmond fon Honstenau napisao Hajnrihu Himleru da su nemačke trupe “nemi svedoci brutalnosti ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima”.

The professor then reminded that on 10 July 1941, the German military attaché in Zagreb, Edmond von Honstenau, wrote to Heinrich Himmler that the German troops “were not witnesses of the brutality of the Ustasha over the Serbs, Jews and Roma”.

VIDEO: Ispovest Ilije Ivanovića – kako sam preživeo Jasenovac

VIDEO: Confession of Ilija Ivanovic – how I survived Jasenovac

blictv_rs/main Blictv_rs / main
0 0
0 0
http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1 Http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1

Profesor je naveo da je zbog svih strahota koje je saznao o žrtvama Jasenovca u poslednje dve godine, odlučio da deo svog rada posveti njihovim životima istakavši da je siguran da “njihove ubice Hrvati sa svojim prijateljima” neće uspeti da “izbrišu tragove zločina, ponovo pišu istoriju i da izvrnu činjenice”.

The professor said that because of all the fears he had learned about the victims of Jasenovac over the past two years, he decided to devote some of his work to their lives, pointing out that he was certain that “their killers Croats with their friends” would not succeed “to erase the traces of crime, History and to bring facts out. “

https://translate.google.as/translate?hl=en&sl=sr&u=http://www.blic.rs/vesti/svet/izraelski-profesor-jasenovac-je-bio-gori-od-ausvica-a-ako-stepinac-postane-svetac-to/5k344ec&prev=search

Watch this video for a brief history.

One thought on “Vatican War Crimes | Chief Israeli historian condemns effort to erase history of Croatian “Auschwitz of the Balkans” and to canonize Catholic war criminal: Archbishop Aloysius Stepinac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s